ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ''Ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της''

Undefined
Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Το Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 178930/750/15.02.2019 έγγραφό του, ενημερώνει για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της. 

   Η ασθένεια προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani και αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της χώρας, ιδιαίτερα για τα πλατάνια που φύονται κατά μήκος ποταμών και χειμάρων, αλλά και για εκείνα που κοσμούν πλατείες, πάρκα και χώρους αναψυχής σε κατοικημένες περιοχές.

   H εξάπλωση της ασθένειας, αποδίδεται κατά κύριο λόγο, σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως π.χ. κλαδεύσεις και υλοτομίες δένδρων πλατάνου με μολυσμένα αλυσοπρίονα, πριόνια, τσεκούρια κλπ., πληγώσεις δένδρων κατά τη διάρκεια εργασιών π.χ. τεχνικών έργων, χωματουργικών κλπ., μεταφορά μολυσμένης ξυλείας κλπ.

   Για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystisplatani διενεργούνται φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι απο τις Δασικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια του προγράμματος των επίσημων Επισκοπήσεων (Surveys) κάθε έτους και εφαρμόζονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 119999/22.9.2004 (ΦΕΚ Β΄1454).

   Με αφορμή τα πολλά κρούσματα εμφάνισης και προκυμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας επιβάλλονται απολυμάνσεις εργαλείων και μηχανημάτων πρίν και μετά τις εργασίες.

 

Συννημένο: