ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:''Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2019''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2019

   Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities - IOCC, διενεργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

   Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ανώτατο ετήσιο κύκλο εργασιών €1.200.000.

   Ο οφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

   Υποβολή αιτήσεων: μόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών κατά το στάδιο της υποβολής, έως και 31 Μαρτίου 2019.

   Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα ''Η Δράση μας'', στην υποενότητα ''Προγράμματα'' με τον τίτλο ''Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2019''.

 

Undefined