ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την Συντήρηση και επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας Οικ. Έτους 2019» Εκτιμώμενης αξίας 256.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α