Αναβολή Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αγροκτήματος, κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού αγροκτήματος, κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος , Διακηρύσσει ότι αναβάλλεται η πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού αγροκτήματος, κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» του τέως Δήμου Αιγίου, που βρίσκεται στη θέση «Πούντα» της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας ΑΔΑ: 644ΓΩ6Χ-ΘΚΓ, η οποία θα διεξαγόταν στις τριάντα (30) Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 13:00. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω τροποποίησης των όρων διεξαγωγής της. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης των όρων διεξαγωγής. Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία θα ορισθεί με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Αθανάσιος Παναγόπουλος

Κατηγορία: