Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας, του Νομικού Προσώπου, της ΔΗΚΕΠΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δ. Αιγιαλείας, έτους 2019