Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(29/03/2019)