Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Αιγιαλείας(03/04/2019)