ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ