ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ  με το υπ' αριθ. πρωτ. 618/72071/05.04.19 ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του ΠΑΑ 2014-2020''.

   Στόχοι της δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

  Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 24/04/2019 έως και 13/05/2019, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

 

Undefined