Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(10/04/2019)