ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Τεχνικό Δελτίο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας Ελιάς κατά την εαρινή περίοδο''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

     Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας με το από 11.04.2019 Τεχνικό Δελτίο της, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα φυτοπροστασίας της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου (γλοιοσπόριο, κυκλοκόνιο, κερκόσπορα, δάκος, μαργαρόνια),  ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς περί διαχείρισης φυτοπροστασίας της ελιάς κατά τη εαρινή περίοδο, για τα προβλήματα φυτοπροστασίας και τρόπους αντιμετώπισης. 

 

Undefined