Πρόσκληση για 1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γατείου Κληροδοτήματος Αιγίου έτους 1019. (17/04/2019 18:00).