Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (16-04-2019).