ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''ΥΑ υπ' αριθ.πρωτ. 1177/57236/21.03.2019 (ΦΕΚ Β΄1263/15.04.2019) ''Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1177/57236/21.03.2019 (ΦΕΚ  Β΄1263/15.04.2019) ανακοίνωσε την Υπουργική Απόφαση περί ''Διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)''

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει την 1η Μαΐου 2019 και εφαρμόζεται για ένα έτος.

Undefined