ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. 1102/72525/08.04.2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014 -2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1289/89774/22.04.2019 έγγραφό του ενημερώνει για την 1η τροποποίηση της  υπ΄αριθ. πρωτ. 1102/72525/08-04-2019 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως και την 17/05/2019 ώρα 23:59:59.

Undefined