ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017