ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αρίθ. πρωτ. 1502/108041/15.05.2019 έγγραφό του, ανακοίνωσε την εγκύκλιο διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020.

  Η  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής  Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ενημερώνει ότι το Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» θα παραμείνει ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την  27η Μαϊου 2019 και ώρα 23:59:59.

 

 

Undefined