ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2019 στο Μέτρο 13 ''Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται απο φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα'' του ΠΑΑ 2014-2020

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 939/109429/16.05.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, έτους 2019, στο υπόμετρο 13.1: χορήγηση αντισταθμικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, στο υπόμετρο 13.2: χορήγηση αντισταθμικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και στο υπομέτρο 13.3: χορήγηση αντισταθμικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, του Μέτρου 13: ''Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται απο φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

   Η υποβολή Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.

Undefined