ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ».