ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ: ''Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ

   Της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». 

   Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης για τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων που βγήκε σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1502/108041/15-05-2019 τροποποίησης της με αριθμ. 1156/77424/11-04-2019 Εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι η παράταση μέχρι την 27η Μαΐου 2019 αφορά τις Δράσεις 11.2.1 και 11.1.1 του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’

Undefined