Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.