Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (07-06-2019).