Δελτίο Τύπου περί έκδοσης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου