Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών" (22/05/2015)