Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων"(25-05-2015)