ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΤΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ