Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (07/08/2019 13:00)