Πρόσκληση για Έκτακτη - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20-05-2015)