Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας" (12/06/2015)