Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13-08-2019).