Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (27/05/2015)