Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)"(09/06/2015)