Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας Διακοπτού Ερινεού Συμπολιτείας" (04/06/2015)