Αποφάσεις Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου (27/05/2015)