Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας» (12/06/2015)