Αποκατάσταση παλαιάς λίθινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθμιση παλαιού μονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ. Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας (18/06/2015)