Διαμόρφωση - Κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγιαλείας (25/06/2015)