Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» (22/06/2015)