Πρόσκληση για Έκτακτη - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (10/06/2015)