Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» (26/06/2015)