Πρόχειρος Ανοικτός επί μέρους μειοδοτικός διαγωνισμός «Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών Εγκαταστάσεων για τον Δήμο Αιγιαλείας» (07/07/2015)