Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (24/06/2015)