Πρόχειρος διαγωνισμός «Οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου διοικητικών & οικονομικών εφαρμογών Δήμου Αιγιαλείας (Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις στις εφαρμογές των τελών – εσόδων & Εθνικού Δημοτολογίου)» (14/07/2015)