Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30/06/2015)