Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/07/2015)