Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(27-07-2015)