ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019