Ανακοίνωση για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (03/08/2015)