«Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Σελιανιτίκων».