Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17-09-2019).